Fotowoltaika to coraz popularniejsza forma pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca. Instalacje fotowoltaiczne można montować na dachach budynków, ale również na gruncie. Gruntowe konstrukcje fotowoltaiczne mają wiele zalet, do których zalicza się:

Możliwość montażu w dowolnym miejscu

Gruntowe konstrukcje fotowoltaiczne nie wymagają posiadania dachu, co daje większe możliwości ich montażu. Mogą być instalowane na polach, łąkach, a nawet parkingach.

Mniejsza inwazyjność

Gruntowe konstrukcje fotowoltaiczne nie wymagają ingerencji w konstrukcję budynku, co może być istotne np. w przypadku obiektów zabytkowych

Łatwiejsza konserwacja

Gruntowe konstrukcje fotowoltaiczne są łatwiejsze do konserwacji niż konstrukcje dachowe. Nie wymagają bowiem wchodzenia na dach, co może być niebezpieczne i utrudnione w przypadku wysokich budynków.

Rodzaje gruntowych konstrukcji fotowoltaicznych

Gruntowe konstrukcje fotowoltaiczne można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

1.Wolnostojące konstrukcje fotowoltaiczne

Taki rodzaj konstrukcji jest najczęściej stosowany w przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych, takich jak farmy fotowoltaiczne. Składają się one z metalowych słupów, na których montowane są panele fotowoltaiczne.

2.Terenowe konstrukcje fotowoltaiczne

Ten rodzaj konstrukcji stosowany jest w przypadku mniejszych instalacji fotowoltaicznych, takich jak instalacje przydomowe lub instalacje na obiektach komercyjnych. Składają się z metalowych podpór, które wbijane są w ziemię lub kotwione do fundamentów.

Wybór fotowoltaicznej konstrukcji gruntowej uzależniony jest od kilku czynników:

Rozmiaru instalacji

Wolnostojące konstrukcje fotowoltaiczne są stosowane w przypadku dużych instalacji, natomiast terenowe konstrukcje fotowoltaiczne są stosowane w przypadku mniejszych instalacji.

Rodzaju gruntu

Konstrukcje gruntowe fotowoltaiczne muszą być dostosowane do rodzaju gruntu. W przypadku słabego gruntu konieczne może być zastosowanie konstrukcji bardziej stabilnej.

Okoliczności montażu

Wprzypadku montażu na terenach o dużym nasłonecznieniu należy zastosować konstrukcję, która będzie zabezpieczać panele fotowoltaiczne przed przegrzaniem.

Gruntowe konstrukcje fotowoltaiczne to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zamontować instalację fotowoltaiczną na dowolnym terenie. Są one łatwe w montażu i konserwacji, a także zapewniają dużą swobodę w wyborze miejsca montażu.